SISTEM ADUAN INTEGRITI
SIRIM BERHAD

Sistem Aduan Integriti merupakan satu saluran aduan yang terbuka kepada semua anggota kerja SIRIM Berhad & Anak Syarikat serta orang awam untuk menyalurkan sebarang maklumat / aduan mengenai salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan serta etika organisasi anggota kerja.
Aduan atau Pelanggaran integriti boleh diketegorikan seperti berikut:

KRITERIA ADUAN INTEGRITI
i. Penipuan;
ii. Rasuah;
iii. Penyalahgunaan kuasa;
iv. Konflik kepentingan;
v. Kecurian atau penggelapan dan
vi. Penyalahgunaan harta syarikat

Maklumat/Aduan juga boleh dikemukakan kepada Seksyen Integriti, SIRIM Berhad melalui saluran berikut:

i) Menghadirkan diri ke pejabat Seksyen Integriti atau menulis surat ke alamat:

Seksyen Integriti
SIRIM Berhad
No. 1 Persiaran Dato' Menteri
Section 2, P.O Box 7035
40700 Shah Alam
Selangor

ii) Melalui telefon di talian 03-5544 6943

iii) Melalui Sistem Aduan Integriti/ Laman Web Utama SIRIM Berhad di http://www.sirim.my/integrity/

Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711).