PRESS RELEASE

CONFERMENT OF THE ORDER OF THE RISING SUN, GOLD RAYS WITH NECK RIBBON TO TAN SRI DR AHMAD TAJUDDIN ALI (BM VERSION AVAILABLE)

KUALA LUMPUR, 5 APRIL 2019: Academician Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali, Chairman of SIRIM on Thursday had received The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon from the Government of Japan. The award was conferred to him by Japanese Ambassador to Malaysia, HE Ambassador Dr Makio Miyagawa at a ceremony hosted in Kuala Lumpur. Ahmad Tajuddin, 71, was recognised for his contributions in promoting economic relations between Japan and Malaysia. He is also the pro-chancellor of Universiti Tenaga Nasional (Uniten) and Chairman of Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Construction Industry Development Board (CIDB) and Malaysian Industry-Government Group for High Technology (MIGHT).

“Tan Sri has an illustrious career in the government and corporate sectors. He has helmed the positions of Executive Chairman of Tenaga Nasional Berhad (TNB), Chairman of Gas Malaysia Sdn Bhd and Chairman of the Energy Commission of Malaysia. Currently, Tan Sri is the Chairman of SIRIM Berhad and the Chairman of MIGHT,” said Miyagawa at the ceremony.

“When Tan Sri was Chairman of the Energy Commission, he organised the first conference on energy supply and demand. Tan Sri provided a precious opportunity for Japan to share Japanese knowledge and experiences with Malaysia on improving energy security in Malaysia,” he added.

Miyagawa said during Ahmad Tajuddin’s tenure as the Director General of SIRIM Berhad from 1989 to 1996, he had developed safety standards for electrical products manufactured in Malaysia. “This helped to enhance the safety of Malaysian users and strengthened the competitiveness of electrical products manufactured in Malaysia including those by Japanese E&E companies,” he said. Also present at the conferment ceremony were President & Group Chief Executive of SIRIM, Prof Ir Dr Ahmad Fadzil Mohd Hani, Chief Executive Officer of SIRIM QAS International, Mohd Azanuddin Salleh and Vice President of Group Finance, SIRIM, Sabarina Harun.

 

 

 

Chairman of SIRIM, Academician Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali, receiving The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon from the Government of Japan. The award was presented by Japanese Ambassador to Malaysia, Dr Makio Miyagawa at Japanese Embassy in Kuala Lumpur, Thursday.

 

SIARAN MEDIA

PENGANUGERAHAN PINGAT ‘THE ORDER OF THE RISING SUN, GOLD RAYS WITH NECK RIBBON’ KEPADA TAN SRI DR AHMAD TAJUDDIN ALI

KUALA LUMPUR, 5 APRIL 2019: Pengerusi SIRIM, Academician Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali, menerima pingat kebesaran daripada Kerajaan Jepun iaitu “The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon”. Anugerah berkenaan disampaikan kepada beliau oleh Duta Besar Jepun ke Malaysia, TYT Dr Makio Miyagawa dalam satu majlis di kediaman duta itu di Kuala Lumpur. Pengiktirafan kepada Ahmad Tajuddin diberikan berikutan sumbangannya dalam menggalakkan kerjasama ekonomi antara Jepun dan Malaysia. Ahmad Tajuddin, 71, adalah juga Pro-Canselor Universiti Tenaga Nasional (Uniten) serta Pengerusi Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) dan Kumpulan Industri-Kerajaan bagi Teknologi Tinggi (MIGHT).

“Tan Sri mempunyai kerjaya yang cemerlang di dalam sektor kerajaan dan korporat. Beliau telah menerajui organisasi antaranya sebagai Pengerusi Eksekutif Tenaga Nasional Berhad (TNB), Pengerusi Gas Malaysia Sdn Bhd dan Pengerusi Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pada masa ini, Tan Sri adalah Pengerusi SIRIM Berhad, dan juga MIGHT,” kata Miyagawa pada majlis berkenaan.

“Semasa menjadi Pengerusi Suruhanjaya Tenaga, Tan Sri telah menganjurkan persidangan pertama berkaitan bekalan dan permintaan tenaga. Tan Sri telah menyediakan peluang berharga kepada Jepun untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman dengan Malaysia berkenaan bagaimana menambah baik keselamatan tenaga di Malaysia,” katanya.

Miyagawa berkata, sepanjang beliau memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah SIRIM dari 1989 hingga 1996, beliau telah membangunkan standard keselamatan bagi produk elektrikal yang dibuat di Malaysia. “Ini telah membantu meningkatkan keselamatan dalam kalangan pengguna di Malaysia dan mengukuhkan daya saing produk elektrikal yang dibuat di Malaysia termasuklah yang dihasilkan oleh syarikat-syarikat E&E Jepun,” katanya. Turut hadir pada majlis itu ialah Presiden & Ketua Eksekutif Kumpulan SIRIM, Prof Ir Dr Ahmad Fadzil Mohd Hani, Ketua Pegawai Eksekutif SIRIM QAS International, Mohd Azanuddin Salleh dan Naib Presiden Kewangan Kumpulan SIRIM, Sabarina Harun.

​​

 

 

 

 

Pengerusi SIRIM, Academician Tan Sri Dr. Ahmad Tajuddin Ali, menerima pingat kebesaran ‘The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon’ dari Duta Jepun ke Malaysia, Dr Makio Miyagawa, majlis telah diadakan di Kedutaan Jepun, Kuala Lumpur, Khamis.

 

Toll Free: 1-300-88-7035
General Line: 603-5544 6000
Customer Service & Support : 603- 5544 6542 /6518 / 6692/ 6693 /6762
Email: web@sirim.my
Customer Service Operating Hours:
Monday – Thursday: 8:30 am to 5:00 pm
Friday : 8:30 am to 4:45 pm 
Lunch break:
Monday – Thursday : 1.00pm  -  2.00pm
Friday :12:30pm -  2:45pm

For more details, let us hear from you.


Talk To Us

Hello, I'm Nadia.
Got any questions?
Our team is ready to help you.